PROGRAMMES TV, événements, nouveautés...

Suivez les grands événements et nouveautés de Polynésie la 1ère !

[VIDEO] Voeux 2019 du Président du Pays, Edouard Fritch (en tahitien)

Voeux 2019 : président du pays edouard fritch

Les voeux du Président de la Polynésie française en langue tahitienne.

Polynésie la 1ère Publié le , mis à jour leE a’u mau hoa here, Maûruûru no te ti’atùrira’a o ta outou i fa’aapî i ni’a i to outou mau tavini.

Maûruûru no to outou àtira’a mai i ni’a i te mana’o tumu ia vai mâoro ta tatou fa’anahora’a no te maita’i ana’e o te nuna’a.

Te otaro atu ra te matahiti 2018 i ta’na i ha’a mai ; te tarava nei te matahiti apî i mua i to tatou mata ma te vehi i te ao àmùri atu.

Na te ti’aturira’a e te fa’aro’o ; ei mata- varua e nehenehe ai ia tatou e tàtàri i te ra’i apî e te fenua apî. O ta’u ïa e ti’atùri nei. Tei roto i te matahiti e hope nei, te vaira’a o te ha’apapûra’a no te hoho’a maita’i o te matahiti apî o ta tatou e fa’aineine nei i te tomo.

E’ere ta tatou i te ti’atùrira’a matapô ; e’ere i te ti’atùrira’a tamatamata. E ti’atùrira’a râ no te mea, ua namua mai te ha’apapûra’a.

E’ere ânei e ; « Hoê hùrù to’na i nanahi, i teie mahana e ànanahi e àmùri noa’tu ? » I tia’i mai na O ia ia tatou ; i arata’i mai na ; i parùrù mai na ; i here mai na !

E na reira â O ia i te maorora’a o te pu’etau o ta tatou e àvari atu. E tuha’a ato’a râ ta tatou i roto i ta’na ‘opuara’a fa’aora i to’na mau ta’ata. E tuha’a ta’u, e tuha’a ta matou ta te Haufenua ; e tuha’a ta te Hau- nui ; e ta te Hau- ‘oire ; e tuha’a ta te mau fa’aro’o ; e ta te mau ta’atira’a ; e tuha’a ta te mau matahiapo ; ta te mau hùma ; e tuha’a ta te feia metua ; e tuha’a ta te feia apî, t; e tuha’a ato’a ta te mau tamari’i !

« E’ere ânei e : Are’a te tamari’i ra, e tuha’a ïa no ‘ô mai i te Atua ra ? ».

Aita e ta’ata i ‘ere i te târeni. Aita e ta’ata i ‘ere i te rave’a no te fa’atupu i te maita’i. E parau mau, e’ere hoê â faito, e’ere hoê â teiaha ; e târeni râ. Tei ni’a i teie parapore, te parapore no te mau târeni to’u ha’amaura’a i ta tatou huru arata’ira’a i to tatou fenua.

Te parau tumu o ta’u e ‘ite atu ra, ua vehihia i roto i te ta’o hoê oia ho’i ; TATOU !!! Tatou i nànàhi atu ra, Tatou i nànàhi ra, Tatou i teie mahana, o Tatou â ànanahi !

Tatou ; e ta’o tahito roa teie. Ua fa’aro’ohia oia no te taime matamua roa, aita â te ta’ata i hamanihia.

E ta’o hou te ta’ata ; e’ere no roto mai i te vaha- ta’ata !

Na’na râ i hamani i te ta’ata ! Te na’o I roto I te tenete « Tatou e hamani i te ta’ata, ia âu i to tatou hùrù e to tatou hoho’a!” E hoa here mâ, te hùrù o te ta’ata o ta tatou e hamani, o te hoho’a ato’a ïa o te feia hamani.

E mana’o metua teie e parauparau atu nei i te feia metua.

E’ere i te a’ora’a ; e pùre tapàru râ : « Aita ânei i tae i te tau e fa’aha’amana’o fa’ahouhia mai ai te aura’a mau no to tatou ti’ara’a metua ? »

O tatou te mau ‘orometua ha’api’i matamua no ta tatou mau tamari’i.

E tuha’a e, e hopoi’a na tatou te ârara’a i ni’a ratou. E târeni na tatou te ha’api’ira’a ia ratou ; e horo’a no te ra’i mai, te herera’a i ta tatou mau tamari’i.

« Pe’ape’a ri’i te a’au, i te fa’arirora’ahia te tahi mau tamari’i mai te ârenio a te Atua tei hopoi ‘ê i te hàrà a to te ao » Ua riro ei ha’apùtùra’a hàrà hou a riro atu ai ei ‘overe metua ‘ore.

I fa’ahiti atu ai au i teie mau parau no te fa’a’ite atu i te hohonura’a no te poritita o ta’u e to matou e pàtù nei no to tatou fenua.

Te ofa’i- tihi o ta tatou poritita; o te utuafare ïa! Ia ora hau te utuafare, ia ‘iteahia te ‘oa’oa i roto i te utuafare, e tapa’o te reira, te maita’i ra te fenua.

Ia ‘oa’oa, ia Hau e ia Maita’i i te matahiti apî !